Anunț privind racordarea la sistemul de canalizare al comunei Arcani