ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL, CADASTRU, TOPOGRAFIE SI FOND FUNCIAR