Anunț de participare la licitație publică deschisă – concesiune serviciu de utilitate publică de distribuție gaze naturale