Informații publice

ANUNȚ privind rezultatele finale obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj, organizat în data de 07.10.2021 (proba scrisă), respectiv 12.10.2021 (proba interviu)

ANUNȚ privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj, organizat în data de 12.10.2021, ora 10.00

REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj

ANUNȚ privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al unității administrativ-teritoriale, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Arcani, județul Gorj, organizat în data de 07.10.2021 (proba scrisă)

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice specifice de conducere vacante de Secretar general al unitatii administrativ-teritoriale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj

AVERTIZARE METEOROLOGICA

ANUNT ACHIZITIE ETAPA 2

ANUNT ACHIZITIE

ANUNT CONCESIUNE DELEGARE A GESTIUNII A ILUMINATULUI PUBLIC

ANUNT PROIECT BUGET 2021

BUGET

Dări de seamă

Declarații de avere

Declarații de interese

Situații căsătorii

Formulare

Acte necesare

Legislație

Link-uri utile