Informații publice

ANUNT privind rezultatele finale pentru ocuparea functiei publice de consilier superior din cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

ANUNT privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Arcani, judetul Gorj, organizat in data de 17.02.2022(proba scrisa)

Proces-verbal de afisare a rezultatelor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic

ANUNT  privind rezultatele finale obtinute la concursul de recrutare organizat in data de 25.01.2022 proba scrisa ora 10.00, respectiv proba interviului ora 14.00

Proces-verbal finalizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic

REZULTATE PROBA INTERVIULUI privind punctajul si rezultatul obtinut la PROBA INTERVIU a concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj organizat in data de 25.01.2022, ora 14.00

ANUNT

REZULTATE PROBA SCRISA la concursul de recrutare organizat in data de 25.01.2022, ora 10.00, pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj, cu durata normala a timpului de lucru de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana

ANUNT privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Arcani, judetul Gorj

ANUNT privind rezultatele selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj, organizat in data de 25.01.2022 (proba scrisa)

ANUNT CONSULTARE PUBLICA BUGET 2022

Model adeverinta de vechime

Formular de inscriere concurs

Model declaratie pe propria raspundere

ANUNT privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj

CERERE – DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea ajutoarelor de incalzire si a suplimentului de energie

ANUNȚ privind rezultatele finale obținute la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj, organizat în data de 07.10.2021 (proba scrisă), respectiv 12.10.2021 (proba interviu)

ANUNȚ privind punctajul și rezultatul obținut la PROBA INTERVIU a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj, organizat în data de 12.10.2021, ora 10.00

REZULTATE PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al Comunei Arcani, Județul Gorj

ANUNȚ privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifice vacante de Secretar General al unității administrativ-teritoriale, din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Arcani, județul Gorj, organizat în data de 07.10.2021 (proba scrisă)

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice specifice de conducere vacante de Secretar general al unitatii administrativ-teritoriale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Arcani, judetul Gorj

AVERTIZARE METEOROLOGICA

ANUNT ACHIZITIE ETAPA 2

ANUNT ACHIZITIE

ANUNT CONCESIUNE DELEGARE A GESTIUNII A ILUMINATULUI PUBLIC

ANUNT PROIECT BUGET 2021

BUGET

Dări de seamă

Declarații de avere

Declarații de interese

Situații căsătorii

Formulare

Acte necesare

Legislație

Link-uri utile