ANUNȚ licitație publică în vederea valorificării unor bunuri rezultate din demolarea imobilului Școală Gimnazială Arcani