Anunt rezultate proba scrisa a concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, Informare si Monitorizarea Procedurilor Administrative