ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT CORESPUNZATOR FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELATII CU PUBLICUL, INFORMARE SI MONITORIZAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ARCANI, JUDETUL GORJ