ANUNT PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE ASISTENT SOCIAL DEBUTANT