In data de 04.06.2020 Primăria Comunei Arcani a început recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,, Canalizare menajera și tratare ape uzate comuna Arcani, județul Gorj,,.
Canalizarea este destinată deversării apelor reziduale și este interzisă aruncarea resturilor alimentare, a șervețelele umede, a lavetelor, etc.