Investiții

Investiții finalizate:

 1. Finalizat: ,, Actualizare plan urbanistic general – comuna Arcani, județul Gorj,,
 2. Finalizat : ,, Achizitionare utilaj (buldoexcavator) pentru întreținerea domeniului public al comunei Arcani, județul Gorj,,

 

Investiții în curs de finalizare:

 1. În curs ,, Canalizare menajeră și tratare ape uzate comuna Arcani, județul Gorj,,
 2. În curs: ,, Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri canalizare în comuna Arcani și extindere rețea de alimentare cu apă sat Sănătești, comuna Arcani, județul Gorj,,
 3. În curs : ,, Reabilitare, modernizare și dotare Școală Primară sat Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj,,
 4. În curs: ,, Reabilitare, modernizare și dotare Școală Primară sat Câmpofeni, comuna Arcani, județul Gorj,,
 5. În curs: ,, Înființare dispensar medical, comuna Arcani, județul Gorj,,
 6. În curs: ,, Construire pod peste râul Sohodol, comuna Arcani, județul Gorj,,
 7. În curs:  ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Arcani, judetul Gorj ,,
 8. În curs : ,, Reabilitare, consolidare, modernizare și dotare Cămin Cultural, comuna Arcani, judetul Gorj,,
 9. În curs : ,, Retea WIFI -WIFI4EU,, 

Documentații întocmite:

 1. Întocmire documentație la Compania Nationala de Investitii, pentru obiectivul de investitii : ,, Renovare, modernizare, consolidare, extindere și dotare Centrul Cultural ,, Al Văii Jaleșului – Profesor Grigore Pupăză,,.
 2. Întocmire documentatie pentru obiectivul de investiții : ,,Înființarea sistemului de distribuție a gazelor natural în comuna Arcani, județul Gorj,,
 3. Întocmire documentatie pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare drumuri de interes local și străzi în comuna Arcani, judetul Gorj ,,