Dări de seamă

„Situație financiară trimestrială la 31 martie 2018” pe anul 2018