Așezare

 

Comuna Arcani este situată în zona centrală a județului Gorj, iar din punct de vedere al reliefului acesta este reprezentat de dealurile ce fac parte din Subcarpații Olteniei (Mare, Poiana, Miloaei, Seciului, Chirtocilor, Vlădoienilor, Culmea Mațanilor) și este constituit din culmi prelungi ce coboară în general spre sud cu cote între 300-400 m, fiind separate de valea Jaleșului.

În această parte a Subcarpaților se disting trei compartimente din care la nord o depresiune subcarpatică, la sud o succesiune de numeroase depresiuni intracolinare, iar la mijloc spinările fragmentate ale dealurilor subcarpatice dintre care amintim Dealul Rasovei și Dealul Stroiești.

Clima este în general continentală cu o varietate de nuanțe ca urmare a poziției geografice, a circulației atmosferice și a componentelor de relief.

Apele de suprafață reprezentate de Râul Sohodol cu afluenții săi de mică importanță fac parte din bazinul hidrografic al Jiului.

Râul Sohodol este un curs de apă, afluent al râului Tismana. Se formează la confluența a două brațe: Pargavu și Viezurata. Sohodolul se varsă în râul Tismana în apropierea localității Godinești.

Cursurile de apă care travesează teritoriul comunei Arcani sunt:

Jaleș – cu o lungime de 8 km;

Runc – cu o lungime de 7 km;

Sohodol – cu o lungime de 9 km.

Flora este specifică fânețelor, cu numeroase plante medicinale, iar fauna este reprezentată de animale precum: vulpea, viezurele, veverița, iepurele de câmp, căprioara, mistrețul și mai rar, ursul.

Structura sistemului de instituții este următoarea:

Satul reședință de comună este Arcani.

Primăria comunei se află în centru civic al satului Arcani, alături de Biserica Sfinții Mihail și Gavril, Căminul Cultural, Muzeul Etnografic Grigore Pupăză, Biblioteca Comunală, Dispensarul Uman și Școala Generală. În incinta școlii mai există și sală o de gimnastică.

A doua biserică din comună este Biserica Sfântul Dumitru , tot de cult ortodox.

Poliția își are sediul în satul de reședință.

În satul Sănătești se află Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, iar pentru recreere în sat este amenajată o zonă de odihnă și agrement pe râul Jaleș, actualul Popas Turistic. De asemenea mai există și baza de agrement Aprilia Park.

În cadrul satului Stroiești există o școală primară și o grădiniță în care își desfășoară activitatea toți copii din comună, cărora li se asiguă trasportul cu microbuzul școlar. În sat se află biserica Sfinții Mihail și Gavril, dar și o biserică veche de lemn.

În cadrul satului Câmpofeni se află o școală primară Școala Primară Vasile Cărăbiș și Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae.